Religion och ekonomi, del II: Den osynliga handen och dess konsekvenser för demokratin

Posted: January 10, 2011 in Samhällsteori

I The Wealth of Nations skriver Adam Smith följande:

By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was not part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I have never known much good done by those who affected to trade for the public good. It is an affectation, indeed, not very common among merchants, and very few words need be employed in dissuading them from it.

Flertalet tänkare, bland annat Michel Foucault, har hävdat att den osynliga handen är en rest av religiöst, kristet tänkande hos Smith som visar på en uppfattning om en metafysisk, mystisk ordning. Med metafysisk och mystisk menar jag att dess handlingar är ontologiskt sanna, och befinner sig utanför perceptionen. Den är likaså mystisk i bemärkelsen att den inte går att förstå, förklara eller kontrollera fullt ut. Likaså genomsyrar det alla nivåer i samhället och har en inverkan på direkt individnivå. En företeelse som tillskrivs liknande omständigheter i vardagligt tal är väder. Vi kan göra prognoser för både ekonomi och väder, vi vet att dessa inte kommer falla ut exakt men de som har studerat de förhållanden som tidigare har utfallit kan göra kvalificerade gissningar och antaganden om vad som ska hända i framtiden.

Antaget en enorm utveckling inom bl.a. fysik skulle väder kunna kontrolleras, det betyder att vi som människor skulle kunna bestämma om det skulle regna i Sahara eller om det inte skulle regna i London. Antar vi likaså att styrningen av väder kunde ske på en allmännyttig, global nivå som sammanvägde alla världsmedborgares intressen och gjorde det bästa utifrån dem, skulle jorden få bästa möjliga väderförhållanden. Vissa skulle säga att medborgarnas oinsikt om vad som är bra väder skulle ställa sig i vägen för detta, och skapa naturkatastrofer (t.ex. genom att det skulle regna fel mängder etc). Dock är väl knappast dessa konsekvenser önskvärda och med tillräcklig information om sådana konsekvenser skulle sannolikt inte den stora massan värdlsmedborgare önska den typen av väderförhållanden. De flesta (i väst) idag skulle skriva under på att vädrets makter inte är styrda av Gud, utan av fysikaliska processer.

Ekonomin således presenteras av många av dagens ekonomiska profeter, t.ex. Friedrich Hayek, argumenterar för att ekonomin måste släppas fri. Att om ekonomin kontrolleras så kommer det leda till en baksmälla. Detta tyder på ett antagande att om individernas ekonomiska handlande inte regleras av allmänna intressen så kommer en osynlig hand att administrera de ekonomiska medlen på det bästa möjliga sättet.

För mig är detta lika vansinnigt som att säga att vi inte får kontrollera vädret eftersom vi inte kan göra det. Om vi hade haft möjlighet att kunna kontrollera vädret – vaför skulle vi inte göra det? Det kunde leda till att vi mer säkert kunde definiera var mycket vatten kommer värmas upp och var det kommer kylas av. Kanske kan länder som t.ex. Bangladesh slippa fruktansvärda översvämningar var år. Och ja, detta är antaget att det inte förstör ekosystemet, det är fel sätt att kontrollera det på.

Med ekonomin anser jag att samma sak gäller – men att det är ännu mer rimligt att kontrollera ekonomin. Likaså anser jag att den idag är implicit kontrollerad på en odemokratisk grund. De som har mer kapital än andra har större möjlighet att påverka den, precis som att de som hade mer inflytande inom medeltidens katolska kyrka hade större möjligheter att påverka den (t.ex. de kungarna och drottningarnas sanktionerade skilsmässor).

Antaget att det inte finns en extern intelligens som aktivt administrerar världsalltet så är den osynliga handen inte mer än Maradonas “Gud’s hand”. En minoritet individer som kontrollerar kapitalet (eller bollen) i sin egen riktning, med hänvisande till en mystisk ordning som inte kan kontrolleras. Att anta en mystisk ordning för världsaltet, att vissa saker inte går att kontrollera är att acceptera att vissa blir förfördelade på det området, och således frångå den demokratiska principen att alla har lika rätt.

Sociologen Karl Mannheim påpekade att alla mystiska ordningar blir antidemokratiska, eftersom de uppmanar individen att acceptera sin lott istället för att försöka förändra den. Det gör att vissa inte kommer att använda sitt inflytande och att andra kommer att acceptera att inte ha något inflytande.

Tanken om allas lika rätt till påverkan; demokrati (idag) grundar sig i ett antagande om alla människors lika värde. Om vi antar att det mest grundläggande egenvärdet är lycka, så borde allas lika värde innebära allas lika lycka. Pengar är givetvis inte lycka, men tillgång till pengar ökar individens möjligheter att ta del av lyckoskapande aktiviteter. Således måste, med tanke på alla människors lika värde, alla ha lika rätt till pengar för att ett lika värde ska kunna upprätthållas.

Många kan säkert ha invändningar mot den här teorin, och jag ser fram emot att bemöta de argumenten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s