Flexibilitet och gemenskap

Posted: January 12, 2011 in Kultursociologi

Den eminenta, och nyss avslutade, serien Kinas Mat på SVT var det som jag ägnade en del av gårdagskvällen åt. Då serien nyligen avslutats såg jag den på SVT Play, och således sex avsnitt i följd. Detta fick mig att tänka på vad den här typen av flexibilisering av TV-tittandet gör för den sociala gemenskapen.

När det inte var möjligt att välja tillfället att se på ett tv-program, så var det givet att det var ett socialt avgörande huruvida det dagen efter gick att vara del av gemenskapen i samtalet om tv-programmet. I dagens samhälle har inte alla möjlighet att se på tv vid vissa tider och kan således inte bli del av den sociala gemenskapen.

Att flexibilisera tv löser dock inte det. Efter att jag igår hade sett Kinas Mat så visste jag att de flesta jag känner antingen redan har sett serien och gått vidare, eller ännu inte har sett den och kanske inte ens är intresserade av att se den. Jag blir flexiblare, men min möjlighet att delta i den sociala gemenskapen kring tv-programmet ökar inte. Däremot så innebär det att färre saker sker vid fixa tider och då kan jag ampassa mina vanor till t.ex. en arbetsgivare eller utbildning.

Flexibiliteten blir således en instrumentell opportunism, där ampassaningen för att saker funkar placeras på individnivå. Likaså är det produkterna i sig, i detta fall tv-programmet, som har ampassat. Att jag vill se det när det sänds blir mindre relevant – det relevanta är att jag får se det över huvud taget. Att rycka saker ur sitt sammanhang kan få de konsekvenserna för en människa.

Över lag så gillar jag dock den typen av lösningar som SVT Play och andra dynamiska kulturtjänster innebär. Men detta är endast så länge det inte innebär att jag måste anpassa mitt beteende utifrån andra specifika individers godtycke (t.ex. professorer, arbetsgivare etc.). Då flexibiliseringslösningarna innebär att de som har inflytande över dig kan begära att du ska vara mer flexibel. I det fallet så blir signalen att vi ger dig produkten, men begär att du ska förkasta gemenskapen, för att mer passa in i produktionsmönstret och således generera mer profit.

Jag kommer sannolikt att fortsätta använda SVT Play, jag är ju usel på att ampassa mig efter när saker går på tv, eller ens veta om att de går. Men det betyder inte att jag kommer gå med på att jobba hur som helst, på vilka tider som helst, bara för att det faktiskt går att se på tv-program, handla mat och kläder etc. nattetid. Sover mina vänner då förlorar jag min sociala gemenskap, och den är viktigare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s