Arbete i framtiden

Posted: February 14, 2011 in Samhällsfilosofi

Att FAS 3 snarare handlar om att pumpa ut arbetskraften ur människor än att faktiskt utveckla och förbättra samhället är ganska så uppenbart. Men det måste då finnas ett alternativ – hur ska arbete utformas för att vi ska få ett bra samhälle?

  1. Meningen med arbete måste först definieras. Ifall arbete inte har någon mening kan vi ju lägga tiden på något annat. En ganska så konventionell definition av arbete är att det ska skapa mervärde. Frågan är då: hur ska vi skapa mervärde i framtiden?
  2. Eftersom det finns arbetslöshet i dagens samhälle betyder det att det inte finns en efterfrågan på en mervärdesproduktion som är lika med (eller större) än den möjliga mervärdesproduktionen. Om vi antar att det inte är en konsekvens av att det inte finns en önskan om mervärde, utan att mervärdet inte görs tillgängligt, kommer frågan: hur gör vi mervärde tillgängligt nog, så att det blir meningsfullt att producera det?

I dagens Sverige arbetas det starkt från bl.a. Svenskt Näringsliv och Alliansen för att sänkta skatter och löner kommer öka tillgängligheten av mervärde. Detta antagande lider av en vanföreställning. Om reallönen blir mindre minskar tillgängligheten. Reallönen ökar kanske 3 % för alla löntagare, men det innebär att priser och omkostnader följer med. Resultatet blir att det enbart är de som sitter högst upp i den ekonomiska näringskedjan som får en reell förändring, eftersom deras lön inte bestäms av vilken prislapp de kan sätta på sin arbetskraft, utan hur mycket vinst som deras område kan generera – att låta priserna följa reallöneutvecklingen är en bra strategi för det.

Dessa produktionsstrukturer kan inte påverkas demokratiskt i sin prissättning, eftersom deras styrelser och chefer inte utses på demokratisk grund. Att kunderna kan påverka det är en del av samma vanföreställning. Konsumenterna får så mycket makt som producenterna väljer att ge dem, särskilt på basområden som t.ex. livsmedel. Därför finns det ekologiska matvaror, och inte starkare miljölagstiftning (som då hade fått basera sig mer på forskning och mindre på marknadsföring). Ingen hade sålt ekologiska varor om det inte gav vinst, glöm aldrig att marknaden agerar på principen ”vinsten framför allt”. Mervärdet blir en biprodukt av vinsten . Det blir kapitalägarnas mervärde – inte majoritetens – som blir grund för arbetet. Således ligger inte det arbetet i folkets intresse.

Om vi istället hade demokratiskt organiserade arbete – där medborgarnas mervärde sattes i första rummet – så kunde arbetsuppgifter i samhället definieras utifrån samhällets behov. Då kan gratis sjukvård prioriteras över lyxbilar. Att sätta alla i arbete blir en självklarhet – det finns alltid nya sätt att förbättra samhället på.

En fråga blir då: Hur ska kapitalägarna övertygas om det? Jag är inte revolutionär, men den moraliska grunden till varför kapitalägarna ska ha rätt till mer än andra måste ifrågasättas hårdare – de måste ställas mot väggen nu! Framtidens arbete måste baseras i att förbättra samhället – på en global nivå – inte att ett fåtal kapitaliserar på de mångas arbetskraft. 20% av världens befolkning kontrollerar 80% av dess tillgångar – är det rätt? Var ligger moralen och etiken i det?

En demokrati kan inte göra sig beroende av privata företag, eftersom det leder till maktförskjutning.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s