Utfasad från civilisationen

Posted: February 14, 2011 in Samhällsteori

Den sista hållplatsen på färden genom arbetslöshetens Sverige har blivit omdöpt, Ättestupan heter numera FAS 3. För den som inte är insatt redan, så är FAS 3 den sista av faserna i arbetsmarknadsåtgärder. Den går ut på att den arbetslöse placeras på en arbetsplats, den arbetslöse helt saknar inflytande över vilken. Där ska den arbetslöse sedan arbeta heltid mot ersättningar ibland så låga som dryga 5000kr/månad (bostadsbidrag inte garanterat). Arbetsgivaren får inte ge den arbetslöse arbetsuppgifter som normalt skulle tillfalla en avlönad person, och får 5000kr/månad för att ta ha den arbetslöse på arbetsplatsen.

FAS 3 har uppmärksammats i många artiklar och debattinlägg den senaste tiden. Modernt slaveri är något som allt oftare uppkommer. Nu är jag ingen förespråkare för att stirra sig blind på enskilda personer, utan brukar mer vilja se till mönster och tendenser, och vilket samhällsklimat det vittnar om. Över lag regleras FAS 3 av en multitud av dokument, vilka jag inte har och så länge jag inte sitter i FAS 3 själv eller får forskningspengar för det, inte kommer att ta del av. Istället kommer jag diskutera principen för FAS 3: Vissa är (tydlgen) så omöjliga på arbetsmarknaden att arbetsgivarna måste få betalt för att ens ha dem hos sig. Dessa ges en ersättning för sitt arbete som inte sträcker sig långt över halva fattigdomsgränsen, på c:a 9500kr.

Eftersom staten använder medborgarnas skattemedel för att betala arbetsgivare för att ha arbetslösa hos sig, med arbetsuppgifter de tidigare inte hade behov nog av för att utföra, så måste det faktum att folk arbetar, inte var, hur eller varför, vara det mest centrala. Att sitta med ett papper med ”vänd” skrivet på båda sidorna är alltså fullt acceptabelt i principen. De som inte lyckas skaffa sig ett avlönat arbete, blir inskomst för arbetsgivarna som får  betalt för att ha dem hos sig och antingen a) utföra arbetsuppgifter de inte är beredda att betala för eller b) arbetsuppgifter som de nu kan slippa att betala för.

Under romarrikets dagar satte Hadrianus sina soldater till att bygga en mur mot Skottland, enligt historieforskningen kan en av anledningarna varit att minska risken för uppror pga. sysslolöshet. I det antika Grekland berättades det om Kung Sisyfos, vars straff för att inte ha offrat blev att i all evighet försöka rulla upp en sten för en kulle. Vilken alltid rullade ner igen precis när han var uppe.

I dagens FAS 3 ses samma principer reinkarnerade. Arbetslösa som är del av programmet har flera gånger på senare tid blivit illa behandlade för att de utnyttjat sina demokratiska rättigheter, då de satts i Sysifos-arbete av staten, vilket cementerar arbetslösa som en andra klassens medborgare. Liknelsen med “Service equals Citizenship” från Starship Troopers blir tydlig.

Att hålla de missnöjda och arbetslösa sysselsatta för att inte riskera uppror blir en väldigt slående bild av FAS 3 – en Hadrianusmur mitt i Sverige – inte mellan nord och sydlänningar, utan mellan löntagare och lönlösa medborgare. Att det dessutom öser medborgarnas pengar ner i fickorna på de privata företagen gör det knappast mer demokratifrämjande. En maktförskjutning från demokratiskt till odemokratiskt styrda sfärer sker succesivt, baserat på de rikas missnöje med att demokrati kostar pengar.

Jag frågar mig: vad är ett civiliserat samhälle? En tanke är att det borde innebär rätten att försöka påverka samhället. En annan vore att bara behöva utföra meningsfullt arbete. Varken de styrande myndigeterna, de arbetslösa eller arbetsgivarna uppfattar uppenbarligen FAS 3 som meningsfullt – kanske det är dagst att inse att om vi ska använda arbetskraften i samhället så krävs det riktigt utveckling och mer utbildning.

Hade jag hamnat i FAS 3 hade jag sjukanmält mig dagligen, såhär.

(I\’ve got) Survival Sickness

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s