Mervärde: mer värde för vem?

Posted: February 21, 2011 in Samhällsteori

Vissa läsare har undrat över begreppet mervärde och hur jag definierar det. I grund och botten handlar det om produktion från arbete. Som jag tidigare skrivit så är arbete den verksamhet som genererar mervärde. I serien “River Cottage” använder Hugh Fearnley-Whittingstall ofta begreppet “adding value” när han förvandlar sina egenodlade råvaror till olika produkter, för att kunna sälja dem till ett högre pris på någon bondemarknad, och därav få ut pengar emellan. Just detta är mervärde.

I dagens samhälle produceras mycket mervärde, mer än någonsin tidigare i historien – men för vem?

Igår gick senaste avsnittet av dokument inifrån, där ThePhoneHouse sattes under luppen av journalisten visades en bild av ett företag som pressade musten ur sina anställda, men som på grund av ett högt tryck med sökande lätt kunde byta ut dem. De anställda jobbade mer än 40h/vecka på regelbunden basis (trots att det är olagligt) och fick ständiga sms om hur de och andra låg till, vilka ofta urartade i rena kränkningar. Det som var målet var att få ut så mycket mervärde ur de anställda som möjligt. Det är en ganska så enkel ekvation:

producerat mervärde / lön = 1 innebär att det kostar lika mycket att ha personen anställd som den producerar mervärde. Eftersom företagets vinst bygger på att den anställde kostar mindre än vad den producerar är det här ingen vidare grund för att få fortsätta anställningen. Många egenföretagare föreställer sig att de ska kunna ta ut en lön som är lika stor som mervärdet, dock gör konkurrensen att det i regel är den som tar minst betalt som får göra jobbet, vilket innebär att ekvationen mervärde/produktionskostnad ersätter den ovanstående.

Självklart vill ett vinstdrivande företag att siffran ska bli så hög som möjligt, så att det blir så lönsamt som möjligt att ha folk anställda. Att arbeta med provision är ett effektivt system då, eftersom det garanterar att företaget inte behöver betala för personal som inte redan har genererar tillräckligt mervärde för lönen. Att den i andra änden är beroende av lönen för att överleva är inte företagets problem – den som vill ha mer pengar får jobba mer, om det så innebär att bryta arbetstidslagen, som finns där för att folk som arbetar ska ha det bra.

När de politiska debatterna går om att lönerna är för höga för att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden – innebär det att politikerna anser att det inte kan produceras tillräckligt mycket mervärde för att det ska vara motiverande att anställa folk. De skulle sannolikt också hävda att fusk med arbetstid och kränkande sms är en del av ett system där det är för svårt att tjäna pengar.

Kontentan är att väljarna ställs inför ett val – arbetslöshet eller sämre lön och villkor. Är det verkligen värdigt dagens samhälle och dess medborgare? Ska inte alla ha rätt till bra lön och justa villkor? Sist men inte minst – hur säkrar vi det? Vilka åtgärder måste tas mot företagen för att de inte ska sätta fusk i system, eftersom kontrollen är så dålig att det lönar sig (som McDonalds, enl. ett tidigare Dokument Inifrån). Detta förekommer även i offentlig sektor – Lunds kommun har usla villkor för lärare, eftersom det finns så många som vill jobba just här – i Landskrona får de mycket bättre förmåner. Ska inte samhället ha kommit längre än, skolgården där de populära väljer ut bland de andra vilka som får “ynnesten” att samarbeta med dem.Hur gör vi så att det premieras att vara ärlig och juste mot anställda och kollegor?

Advertisements
Comments
  1. […] Mervärde: mer värde för vem? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s