Nu är det väl evolution på gång?! Tankar om utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern

Posted: February 22, 2011 in Dagens samhälle

UnityFlera har gjort kopplingar mellan våren 2011 och hösten 1989, då land efter land i Östeuropa slog sig fritt från styren som i stor utsträckning lagt socialistiska ideal bakom sig för länge sedan, och istället övergått till system som baserade sig på paranoia, personkult och nationalism.

I de länder där befolkningarna just nu kräver demokrati, kräver de just demokrati. Inte minskad religiositet, mer amerikanska produkter eller andra saker som vissa vill kombinera med demokrati. Demokrati i det här fallet är den gängse rätten för vuxna medborgare att kunna delge sin uppfattning om vilka som ska ha det yttersta ansvaret för landets framtid, under en i förväg definierad tidsram, och att dessa uppfattningar får lika stort inflytande i beslutsprocessen (vilket också innebär att inflytandet måste vara större än 0).

I världen just nu finns fyra egentliga maktcentra: USA, Ryssland, EU och Kina. Om förändringarna i mellanöstern ska leda till någon egentlig utveckling, antaget att det inte bara är Egypten och Tunisien som förändras, så krävs det drastiska åtgärder från EU. Om det i ett flertal stater i mellanöstern, skapas demokratier som liknar de europeiska (genom det egna folkets styrka och inte genom kulturell imperialism) finns det all anledning i världen för EU att uppvakta dessa stater för att 1) se om de är intresserade av mänskliga rättigheter, 2) om de vill göra gemensam sak för att starkare kunna stå emot USA, Kina och Ryssland. EU är ingen mönsterorganisation, men i min uppfattning är den bättre på att arbeta för mänskliga rättigheter än USA, Kina eller Ryssland.

Ett sådant samarbete skulle dessutom kunna öppna upp för 1) att EUs eurocentrism bryts och att 2) ordentligt arbete med att integrera olika kulturer i samma system tas – som också kräver att alla ger och tar ganska jämt – för annars kommer det kollapsa. EU har här en möjlighet. Ta ställning för demokrati och förhoppningsvis även mänskliga rättigheter, ta ställning för folken i Nordafrika och Mellanösterns rätt att utforma sina egna stater och samarbeta med dem för att ta ställning mot USA, Kina och Ryssland, ta ställning mot nationalism och xenofobi, och sist, men inte minst, ta ställning för att vi alla lever i samma värld, och att de globala intressena inte ska kontrolleras av de företag som lyckats bli starkare globalt än några demokratiska institutioner.

Det är inget lätt arbete att integrera två kulturer med varandra, särskilt inte på allas lika villkor. Men det är något som vi måste ta i tu med förr eller senare. En lyckad integration av de kulturellt muslimska Mellanöstern och Nordafrika med det kulturellt kristna Europa kan visa vägen för framtida samarbeten som i slutändan kan innebära att alla länder och därigenom alla individer – gemensamt – tar ansvar för hur värden ser ut och att alla människor i den har det bra. Det kräver mycket arbete, det kräver en enorm administrativ apparat och ett mycket väloljat byråkratiskt maskineri, det kräver utbildning och forskning, det kräver engagemang, framtidstro och brobyggande. Men det kan förbättra förbaskat mycket.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s