Prostitution: Varans budskap

Posted: March 3, 2011 in Dagens samhälle, Samhällsteori

Nu, drygt 10 år efter att sexköpslagen trädde i kraft  – vilken illegaliserade köp, men inte försäljning, av sexuella tjänster – blossar med jämna mellanrum debatten om prostitutionens legalisering upp.

Förespråkarna brukar förfäkta ‘människans rätt att bestämma över sin egen kropp’ medan motståndarna pekar dels på det historiska faktumet att prostitution  huvudsakligen utförts av kvinnor från en  problemfylld bakgrund och ‘myten om den lyckliga horan’.

Ingen av dessa utgångspunkter berör dock den grundläggande frågan: vad innebär det att reducera sex till en vara? (vilket köpta tjänster kan betraktas som), och följdfrågan: är det ett budskap som går i linje med ett rättvist och demokratiskt samhälle som värnar om alla människors lika värde?

En vara, vilken som helst, är en enhet som kan tillskrivas ett värde. Utifrån detta antagande kan varan köpas och säljas på en marknad till högstbjudande köpare, alternativt från lägstbjudande säljare. Detta gäller allt från stolar till arbete.

När sex reduceras till en vara, blir dess mest relevanta karaktär dess bytesvärde. Detta består dels av bruksvärde, dvs. nyttan som varan fyller för köparen, och varuestetik, det värde som varan ‘verkar ha’ innan den konsumeras. Ett ting som inte är en vara kan fortfarande ha ett bruksväde utan att ha en varuestetik (alt. estetiken av värdelös). Att betrakta sex som en vara gör alltså att den reduceras till ett bruksväde – kundens sexuella tillfredsställelse – och en varuestetik – den tillfredsställelse som kunden ‘ska förvänta sig’.

Det budskap som då förmedlas till omvärlden är att sex först och främst är en vara. Detta kan jämföras med t.ex. bröd. Om ett bröd köpes i butiken för 20:- eller bakas hemma av produkter som personen själv odlat så kommer det ha (idealt sett) samma bruksvärde. Bytesvädet hos det köpa brödet baserar sig på att bruksvärdet är det samma som hos det hembakade och att det sparar tid och ansträngning för köparen. För den som äter brödet (och blir mätt) blir alltså det samma om brödet är hembakat eller köpt i butik – jag vill dra detta så långt som att konsumenten förstår bröden som två varianter av samma vara, som kan utbytas mot varandra utan radikal förändring i den tilltänkta funktionen.

Översatt till sex, så blir det inte så att sex med en eller flera prostituerade förstås som något radikalt annorlunda än sex med en eller flera kärlekspartners. Legalisering av prostitution banar därför vägen för att lika lätt säga “jag går ut och köper ett bröd för det är lättare/godare/enklare/etc. än att äta det du bakar” som att säga “jag går ut och köper ett samlag för det är lättare/bättre/enklare/etc. än att ätt ha sex med dig”. Det budskap som då förmedlas till samhället är att sex handlar om individens tillfredsställelse inte om en kollektiv handling där flera individer njuter i samklang. Även om den prostituerade kanske njuter (kanske inte) så spelar det i grunden ingen roll för den generella sexköparen.

För mig är det inte en del av ett civiliserat eller rättvist samhälle, i ett sådant kan människor och deras behov och önskningar värderas högre än de pengar som de kan omsättas i. Sex handlar inte bara om att själv bli tillfredsställd, utan det handlar om omtanke och intim solidaritet. Prostitution ger bilden av att sex bygger på att vissa människors sexuella behov är mer värdefulla än andras, baserat på deras ekonomiska status. För mig rimmar det illa med alla människors lika värde.

Detta förtar inte heller de andra relevanta argument mot prostitution som finns, t.ex. att det framför allt slår mot utsatta kvinnor, att det (legalt eller illegalt) ofta får inblandning av (andra) kriminella element, eller att försök till att städa prostitutionen och säkra miljöerna i Danmark endast lett till att sexköparna slutat gå till bordellerna och vänt sig till gatuprostituerade istället (eftersom en säker miljö inte kan vara tillräckligt anonym).

Värdera er omgivning högt! Låt människors handlingar och resultaten av dem vara mer än varor. För det är de (förhoppningsvis) värda.

Advertisements
Comments
 1. Det er interessant, at du gør nogen forskel i sex uden kærlighed og sex med kærlighed, du antager, at sex er implicit bedre med kærlighed. Noget, der kan synes som en meget gammel moralsk opfattelse af køn, et synspunkt, at kristne overklasse forskere som dykning med.

  og de problemer handicappede, som ikke kan få en kæreste eller en kæreste, hvis eneste mulighed for seksuel nydelse er onani eller at henvende sig til prostituerede. Er deres seksuelle nydelse mindre værd, fordi det ikke er forbundet til kærlighed?

  At der er flere prostituerede, der går på gaderne i Danmark er ikke sandt. Ikke siden de sociale medier blev populær, flere og flere finder deres kunder via internettet, og der er et drastisk fald i gaden piger i Vesten. Hvis du har kilder, der siger noget andet, vil jeg opfordre dig til at give et link til din kilde.

  • Jonas Bååth says:

   “Det er interessant, at du gør nogen forskel i sex uden kærlighed og sex med kærlighed, du antager, at sex er implicit bedre med kærlighed. Noget, der kan synes som en meget gammel moralsk opfattelse af køn, et synspunkt, at kristne overklasse forskere som dykning med.”

   Jag har inte kritiserat sex utan kärlek, utan sex som enbart går ut på att tillfredsställa ena parten. Två vänner som har sex, eller ett one-night-stand, kan vara sex utan kärlek, men som syftar till att alla inblandade tillfredsställs. Det är en del av det kontrakt som ingås mellan parterna, men som upplöses i den stund sex blir en vara, vilken som helst.

   “og de problemer handicappede, som ikke kan få en kæreste eller en kæreste, hvis eneste mulighed for seksuel nydelse er onani eller at henvende sig til prostituerede. Er deres seksuelle nydelse mindre værd, fordi det ikke er forbundet til kærlighed?”

   I ett samhälle där människors egenskaper värderas högre än deras möjlighet att omsättas i pengar skapas bättre möjligheter att värdera t.ex. handikappades personlighetsegenskaper, och de som är tilltalande för andra får också sex och kärlek. Jag betraktar inte sex som en rättighet, eftersom rätten till sex då kränker andra människors rätt att bestämma över sin egen kropp. Dessutom, om ingen vill sälja sex till den handikappade i fråga så är vi tillbaks på ruta ett, men har fråntagit sex sin aspekt av respekt och medvetenhet för andras njutning. Jag tycker inte att sex är rätt om det inte innebär sexuell njutning för alla inblandade, då innebär det aspekter av makt (ekonomisk eller annan) som tvingar någon part i den sexuella relationen att tillfredsställa den andra.

   “At der er flere prostituerede, der går på gaderne i Danmark er ikke sandt. Ikke siden de sociale medier blev populær, flere og flere finder deres kunder via internettet, og der er et drastisk fald i gaden piger i Vesten. Hvis du har kilder, der siger noget andet, vil jeg opfordre dig til at give et link til din kilde.”

   Det var inte det jag skrev, dock kan jag förtydliga mig. Jag skrev att efter att t.ex. kundregistrering blev ett krav för godkända bordeller så minskade kunderna och icke-legal prostitution (om det är på gatan eller på internet är irrelevant). Jag kan se om jag hittar artikeln, men det var många år sedan jag läste den

 2. Theo Hagman says:

  “Översatt till sex, så blir det inte så att sex med en eller flera prostituerade förstås som något radikalt annorlunda än sex med en eller flera kärlekspartners. Legalisering av prostitution banar därför vägen för att lika lätt säga “jag går ut och köper ett bröd för det är lättare/godare/enklare/etc. än att äta det du bakar” som att säga “jag går ut och köper ett samlag för det är lättare/bättre/enklare/etc. än att ätt ha sex med dig”.”

  Det fungerar väl BARA om man tillskriver brödätande och sexuellt umgänge samma emotionella värde i kärleksrelationen?

  Om det skulle finnas bordeller där de prostituerade arbetade ideellt, hade inte det då förmedlat exakt samma samma budskap som en fullständig legalisering av prostitution hade gjort?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6668566.ab

  • Jonas Bååth says:

   1. Om sex reduceras till en vara tror jag att det kommer få samma status som en vara, vilken som helst.

   2. Jag skulle säga att det inte är samma sak, eftersom jag ser få skillnader mellan en sexmötesplats på nätet och den s.k. “gratisbordellen”. Alla som jobbar där kan ju välja vem de vill ha sex med, utan att för den sakens skull äventyra sin ekonomiska situation. Sex är inte en vara om den inte köps.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s