Till kritik av Realismen

Posted: March 11, 2011 in Dagens samhälle, Samhällsfilosofi

Dagens politiska klimat är ideologiskt urvattnat, för att inte säga ignorant. Ideologi är en uppsättning ideal, och en ideolog är således en idealist. Realismen är idealismens antites. När politiker använder begreppet “realpolitik” handlar det om politik som utgår ifrån “hur det är”. “Det låter väl bra och vettigt?” skulle många spontant säga. Det här inlägget går i motsatt riktning.

Dagens svenska arbetsmarknad har stora problem. Å ena sidan menar regeringen att för många är/var sjukskrivna som egentligen kan arbeta, å andra sidan finns det för få jobb för att hålla de som redan är arbetsföra i sysselsättning. Realpolitiken utgår här ifrån “hur det är”.

1. Det finns för många som går på sjukpenning – realisten gör här analysen att det är för många som går på sjukpenning, således höjer vi kraven på vad som berättigar sjukpenningen – problemet är löst.

Idealisten däremot vänder på argumentationen. Denne frågar sig “i den bästa av världar, vilka människor skulle få sjukpenning?”, utefter detta skapas en definition t.ex. “en person som mår så pass dåligt av arbete att det mervärde som den får av det inte kompenserar för det lidande arbetet åsamkar”. Detta problem bemöts då dels från två håll när det implementeras i politiken. a) Definitionen ovan måste operationaliseras för att ta reda på vilka som faller in under den och säkerställa att de också får sjukpenning, för att arbeta mot “den bästa av världar” som är idealpolitikens mål. b) förhoppningen är ju att “i den bästa av världar” så mår ingen så dåligt att den faller in under definitionen (ganska självklart), alltså måste människors fysiska och mentala hälsa stärkas så att alla mår bra.

2. Det finns för få jobb för de som kan arbeta – realisten gör här analysen att om fler jobb skapas så kan fler arbeta. En tänkbar lösning är att a) sänka lönekostnaderna, eftersom det då blir billigare att anställa, och b) se till att de som inte får ett lönearbete ändå producerar mervärde då de får bidrag, eftersom det då enbart finns positiva konsekvenser att skaffa ett lönearbete. Vad mervärdet i sig innebär – och vem det är mervärde för spelar ingen roll.

Idealisten vänder även på den här analysen, om fler jobb ska skapas – var i samhället kan de göra nytta? Finns det uppgifter som ingen utför men som borde utföras i “den bästa av världar”? Detta går emot realistens reformer, då om arbetsuppgifter måste utföras så förtjänar de också lön. Grunden för analysen är att jobb ska producera mervärde för samhället i stort. Vissa arbeten kan då anses överflödiga, t.ex. att vissa inte städar sitt hus själva, trots att de är fullt kapabla till det. Det mervärde som produceras – den rena bostaden – hade blivit ren ändå, och arbetet som städhjälp genererar inget mervärde i sig. Således hade den arbetskraften kunnat användas någon annan stans – t.ex. genom att städa hos någon som inte är kapabel (t.ex. gammal eller handikappad). Att skapa nya jobb måste innebära att viss mervärdesproduktion har kunnat förenklas och därför kan vi göra andra saker som ökar den totala mängden mervärde i samhället, och som ligger i linje med “den bästa av världar”.

Realismen löser således symptomen – inte sjukdomen. Och andra sypmtom uppkommer som biverkningar (t.ex. större inkomst- och livslängdskyftor). Idealismen utgår ifrån vad man vill uppnå – inte hur det är – det är det andra steget i en bra reform. Vet men inte var man ska, vet man inte heller var man ska börja. Mer formaliserat:

1. Vad vill vi uppnå? (tanke)

2. Hur ser det ut just nu på det området? (observation)

3. Hur realiserar vi tanken? (handling)

Idealist – javisst!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s