Arbetspaniken: Nya jobb eller gamla bördor?

Posted: April 5, 2011 in Uncategorized

Idag skriver en av Timbro-ekonomen och tillika Svenskt Näringsliv-lobbyisten Li Jansson på SvD att “Sverige behöver införa extrema frizoner i t.ex. Rosengård, Bergsjön och Rinkeby-Tensta”. Detta är bara det senaste i raden av utspel som handlar om att “vi måste skapa nya jobb”. Invandrare är tydligen inte så pass attraktiva på arbetsmarknaden att de kan få vanliga jobb med vanliga villkor, så tolkar jag Janssons utspel. Därför måste vi ha en zon där vi befriar företagen från trycket från lagar, regler och fackförbund. Svenska arbetare har det alltså för bra, med sina avtal.

I en intervju för inte så länge sedan sa den f.d. arbetsmarknadsministern Hans Karlsson att han var emot idén om att “dela på jobben” eftersom det antog att det fanns ett ändligt antal arbeten. I grunden vill jag tro att Karlsson har rätt – men var är dessa nya jobb? Det regeringen har gjort för att skapa “nya” jobb är

1) Rut-avdrag, vilket snarare är en återuppfinning av gamla jobb som innan utan problem kunde utföras själva, men genom att göra den principen mindre lönsam kom de jobben tillbaka. Detta avdrag

2) Fas 3, vilket är ett försök att betala arbetsplatser för att sysselsätta folk med uppgifter de inte är beredda att betala lön och avgifter för (behövs de verkligen då från företagets sida?).

Förslaget om frizoner grundar sig i antagandet att fler företag kommer att etablera sig i om skatten och reglerna är mindre “hindrande” för företag. Att dessa regler och skatter är till för folket finns inte med i analysen. Den gamla devisen om att “Vad som är bra för GM är bra för USA” klingar kvar i denna analys. Likaså att privata företag på något magiskt sätt utför saker bättre än offentliga. Vilket ofta enbart speglas i att kostnaderna minskar eftersom arbetsbördan för de anställda blir tyngre.

Frizoner gör i grunden ett enl. mig demokratiskt fel: Det segregerar samhället och skapar olika villkor beroende på var en människa bor. Således rimmar det väldigt illa med alla människors lika värde och allas lika rätt inför lagen. Jansson tar upp ett exempel på “den kinesiska staden Shenzhen som vuxit från 10000 till 30 miljoner invånare på 30 år till följd av att det har saknats tillväxthämmande regleringar”. Vad är anledningen till det? Jo, för att kunna jobba så tvingas de som saknar egendom att ge upp de ev. rättigheter och beskyddande lagar som funnits i andra områden och flytta till Shenzhen för att kunna försörja sig. Bra för ekonomin? – ja, bra för medborgaren?

Det faktum att företagen tillåts ha en så pass stor makt att stater ändrar sina lagar och regler efter deras önskemål är ett hot mot demokratin. Det sätter den t.o.m. ur spel. Att hota med att flytta eller lägga ner en arbetsplats om en viss lag antas är 1) förbaskat osolidariskt, 2) ett hot och bör dömas i domstol som ett sådant.

Vi kan inte skapa nya jobb genom att trolla med knäna. Vi kan enbart göra det genom att utforska nya områden. Därför behövs mer resurser till forskning och utbildning för att förbättra för människan – inte för vissa som råkar äga mycket kapital. Därför måste vi gå samman globalt och sätta hårt mot hårt så att företagen inte kan fly undan lagar och skatter någon stans. Vill de då inte driva företaget i fråga så finns det säkert någon på kö som vill det. Aktieägarna är färre än arbetarna, och i en sant demokratisk omröstning skulle de senare vinna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s