Behållaren och dess innehåll

Posted: April 12, 2011 in Dagens samhälle

När jag sommaren 2009 besökte Tokyo upptäckte jag till mitt besvär att det inte finns några papperskorgar i stadens tunnelbanor. Jag har i efterhand fått två förklaringar till detta fenomen

  1. Papperskorgarna togs bort efter saringasattattentatet 1995 för att behållare med gasen i fråga placerades i dem.
  2. Man tar med sig skräpet hem, för så gör man (vilket inte tar ställning till om det bör vara så).

Den första av dessa två förklaringar är ett typiskt exempel på vad jag vill kalla behållare-innehåll paradoxen (eng. contaner-content paradox. Modellen är som följer: En behållare kan ha ett oönskat innehåll. Eftersom behållaren har möjligheten att innehålla det oönskade innehållet så tas behållaren bort. Problemet med det oönskade innehållet anses nu vara löst.

De flesta uppfattar nog det något icke-konstruktiva och ignoranta i detta antagande. Risken att något motsvarande A inträffar, som ännu inte har B=0 är ganska så stor. Och reagerande (istället för agerande) bygger på att lösa problem efter att de inträffat. Principen förekommer i avsevärt mycket mindre banala sammanhang (nu är inte människors liv banalt, med banalitet syftar jag på övertydligheten i mitt första exempel).

Systemet möjliggör att vissa svälter -> Vissa svälter
Om ingen svälter så är problemet löst.

För de flesta, tror jag, är det ganska uppenbart att problemet inte är löst. Det manifesta problemet är att vissa svälter, självklart är det ett problem. Det latenta problemet är att systemet möjliggör att vissa svälter. Om inte det latenta problemet löses så kan inte heller det manifesta problemet anses vara löst mer än ytterst tillfälligt.

Den s.k. realpolitik eller sakfrågepolitik som råder i samhället grundas i den här typen av resonemang. Politiker diskuterar endast de manifesta variablerna, inte de latenta.

Problemet presenteras ofta som: de arbetslösa – inte att systemet möjliggör arbetslöshet (från meningsfullt arbete), politikerna – inte att systemet möjliggör val av dåliga politiker (t.ex. bättre utbildning skulle kunna lösa det) eller ungdomarna – inte ett system som möjliggör att unga inte känner att arbetsmarknaden eller skolan är meningsfull (samtidens framtidstro är ju mer eller mindre 0).

Jag ställer mig emot dessa manifesta realister och tar ställning (som tidigare) för idealismen. Det är inte behållaren som är problemet – det är ett system som möjliggör att den fylls med oönskade substanser. För vad är egentligen meningen med att förstå hur världen är utan en förståelse för hur den bör vara? Eller som bob hund musicerade det “nu är vi här! nu är vi här! nu är vi här! men var är vi?”

Advertisements
Comments
  1. […] innehåller. Den som läste mina inlägg på min tidigare blogg känner igen just distinktionen form – innehåll. Att kommunicera i text, som mycken digital kommunikation går ut på, är givetvis problematiskt, […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s